Veibygging: Inflasjonsdempende, ikke inflasjonsøkende

Stortingspolitikeren Torstein Rudihagen (Ap) åpner opp for å se på investeringer i samferdsel på en annen måte enn det som hittil er blitt gjort.

Torstein Rudihagen (Ap) har en pragmatisk holdning til OPS, men mener det ikke er noen grunn til å la private finansiere veier når staten har penger nok.

Torstein Rudihagen (Ap) har en pragmatisk holdning til OPS, men mener det ikke er noen grunn til å la private finansiere veier når staten har penger nok.

Publisert Oppdatert

- Disse investeringene er ikke inflasjonsøkende, men inflasjonsdempende, mener Rudihagen.

Gudbrandsdølen har representert Oppland i flere perioder på Stortinget og har sittet både i Finanskomiteen og i Transportkomiteen, sist som nestleder. Han har i flere år engasjert seg i vei- og trafikkspørsmål. - Samferdsel har vært nedprioritert i alt for lang tid og vi har til de grader skaffet oss et etterslep på vedlikehold. Mange veier og baner i Norge er i dårlig stand og vi har ikke fulgt med på utviklingen. Samfunnsøkonomisk er det utrolig dårlig ikke å satse på samferdsel, sier Rudihagen.

Pragmatisk

Han mener selv å ha en pragmatisk holdning til OPS. - Hvis private aktører kan gjøre dette bedre enn staten så for all del, men vi har hatt tre prosjekt så langt. Det har vært mer effektiv utbygging, men staten har ikke tjent store penger på det. I Norge er det ingen grunn til at private skal forskyttere en veutbygging så lenge Staten har nok penger.

Ny vilje

Rudihagen roser naturlig nok sin egen rødgrønne regjering for de siste års økning på samferdselsbudsjettene. - Jeg opplever en helt annen vilje nå til å satse på samferdsel enn tidligere. Siden 2005 har budsjettet til Statens vegvesen og Jernbaneverket økt med til sammen 50 prosent. Statens vegvesen omsetter for 14 milliarder kroner mer i 2010 enn i 2006. Jernbaneverkets budsjett er økt med 3,7 mrd. kroner. I 2011 blir det et nytt løft for sektoren, sier Torstein Rudihagen.