Veibyggingen i Oslo-området på sparebluss

Hvorfor går det så tregt med utbyggingen av infrastrukturen i Oslo-området? Dette håper Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å få flere svar på 3. november.

Bildet ¿ Prosjektleder i Statens vegvesen, Knut Gløersen (t.h.), er en av innlederne på Oslo-konferansen 3. november.

Bildet ¿ Prosjektleder i Statens vegvesen, Knut Gløersen (t.h.), er en av innlederne på Oslo-konferansen 3. november.

Publisert Oppdatert

Da arrangeres Oslo-konferansen 2009 med en rekke foredragsholdere som blant annet skal belyse tregheten i utbyggingstakten i og rundt hovedstaden. Arrangør er MEF avd. Oslo/Akershus.

Høstens valg ga et nytt rødgrønt flertall, men det er Per Sandberg (Frp), tidligere leder i Transportkomiteen, som er invitert til å si noe om vei-, jernbane- og utbyggingen av kollektivløsninger sett med politiske øyne.

Knut Gløersen, prosjektleder i Statens vegvesen, var med på åpningen av E16 mellom Wøyen og Bjørum i Bærum tidligere i år. Han skal fortelle om status for kommende veiprosjekter i Oslo og Akershus, med fokus på vestkorridoren.

Arild Biering, samfunnskontakt i NAF, tar for seg E18-utbyggingen mellom Vinterbro i Akershus og Knapstad i Østfold, der det fortsatt er to feltsvei og ikke klart når arbeidene med en firefeltsvei kan begynne. Han ser på årsaker til utsettelsene på denne veistrekningen.

Norges største tunnelentreprenør, Leonard Nilsen & Sønner AS, er invitert til å komme med noen betraktninger om moderne tunnelbygging og Knut Boge, førsteamanuensis ved Høgskolen i Akershus, skal snakke om hvilken effekt offentlig transport vil ha for biltrafikken i Oslo.

Oslo-konferansen avsluttes med en paneldebatt bestående av de overnevnte, samt Trond Øiseth, styreleder i MEF avd. Oslo/Akershus.

Bildet viser prosjektleder i Statens vegvesen, Knut Gløersen (t.h.), som er en av innlederne på Oslo-konferansen 3. november.