Veidekke bygger første del av "Vossapakko"

Veidekke Entreprenør AS har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om bygging av Vossapakko K1. Kontraktssummen er på 311 millioner kroner ekskl. mva.

Publisert Oppdatert
Kontrakten omfatter riksvei 13 fra Øvre Granvin til Voss grense og riksvei 13 fra Mønshaug til Palmafoss i Hordaland. Det skal bygges totalt ca. 9 km ny riksvei, hvorav 4 km skal legges i tunnel. Prosjektet omfatter i tillegg ca. 2,2 km gang- og sykkelveier, ca. 2 km sekundærveier samt to veibroer. Prosjektet er det første som settes i gang i den såkalte Vossapakko, som i tillegg omfatter to andre prosjekter på E-16 og riksvei 13 i Voss og Granvin kommuner. Arbeidene starter opp primo november i år og ferdigstilles juni 2012.