Veidekke bygger Kunnskapssenteret på St. Olavs Hospital

Helsebygg Midt-Norge har skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør om bygging av Kunnskapssenteret på St. Olavs Hospital i Trondheim. Bygget er på 19.000 m2 og er det siste senteret på det nye sykehuset. Kontrakten er en bygningsmessig totalentreprise på 303 millioner kroner eksklusive mva.

Publisert Oppdatert

Kunnskapssenteret skal stå ferdig høsten 2013, og blir et sentralt bygg for forskning og undervisning. Sykehusarealet omfatter infeksjonssykdommer, hud- og smertebehandling. NTNUs institutt for kreftforskning og molekylær medisin blir sentralt i Kunnskapssenteret, som vil romme et stort og et mindre auditorium samt universitetssykehusets hovedbibliotek. Hospitalets internundervisning hører også hjemme i Kunnskapssenteret.?Den gamle høyblokka skal rives før byggingen starter i mai 2011. Dette er en kontrakt et annet Veidekke selskap, Dokken AS, tidligere har vunnet.

- Vi er svært stolte over den tilliten Helsebygg Midt-Norge har vist oss. I denne konkurransen har vi fått full uttelling for vår kompetanse på samhandling gjennom det vi kaller "Involverende Planlegging" og på bygging av lavenergibygg. Her skal vi videreføre erfaringene fra Miljøbygget, som ble Årets Bygg i 2009, og sammen med Helsebygg Midt-Norge utvikle bruk av tredimensjonal prosjektering i vår arbeidsmetode, sier Ståle Brovold, distriktsleder for Veidekke Entreprenør i Trondheim.

Veidekke bygger også Trondheimsklinikken ved St. Olavs Hospital, hvor Rusbehandling Midt-Norge skal leie arealer. Veidekke starter i disse dager også bygging av Finalebanen P-Hus, et parkeringsanlegg for sykehuset, som bygges under bakken. Dette er en kontrakt på 42 millioner kroner som ble vunnet før påske.