Veidekke bygger mer i Sverige

Veidekke får ytterligere oppdrag i forbindelse med Vänerbanan Veidekke Entreprenad AB, Region Väst, har fra BanaVäg i Väst fått i oppdrag å bygge 2,5 km dobbeltspor jernbane langs Vänerbanan mellom Göteborg og Trollhättan. Kontraktssummen er på 175 MSEK.

konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA

konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA

Publisert Oppdatert

Etappen inngår i utbyggingen av E45 til motorvei og Vänerbanan til dobbeltsporsjernbane og består av å bygge 2,5 km dobbeltspor der omfattende grunnforsterkningsarbeid med KC-peler inngår.

- Vi er glad for at vi får være med og bygge ytterligere en etappe på Vänerbanan. Prosjektet varer i to år og kommer til å være en god utviklingsbase for vår virksomhet, sier prosjektleder Johan Gynnerstedt.

Kontraktssummen er på 175 MSEK. Byggetiden er fra nå og fram til sommeren 2012.

BanaVäg i Väst er en stor samfunnsmessig infrastruktursatsning. Totalt skal Banverket og Vägverket bygge 7,5 mil firefeltsvei samt dobbeltspor mellom Gøteborg og Trollhättan. Utbygningen kommer også til å ha en god miljøeffekt ettersom det blant annet bygges nye gang og sykkelveier, forurenset grunn fjernes og Göta elv får bedre beskyttelse mot utslipp og forurensning.

Veidekke er allerede engasjert i utbyggingen av E45 og Vänerbanan og bygger bl.a. en utvidelse av 1,3 km jernbane til dobbeltspor, 800 m utvidelse av E45 til motorvei, to større jernbanebroer og omfattende ledningsarbeid, på oppdrag fra Banverket, samt en 1,8 km lang jernbanetunnel på oppdrag fra Peab og Banverket (etappen Hede-Älvängen).

Bildet: konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA