Veidekke bygger motorvei mellom Ulricehamn og Borås

Trafikverket har gitt Veidekke Entreprenad i oppdrag å bygge en firefelts motorvei langs vei 40 mellom Borås og Ulricehamn. Kontraktssummen er på 540 millioner SEK, ekskl. mva.

Publisert Oppdatert

Kontrakten omfatter Vei 40 Fase 2, Dållebo - Hester, og består av syv kilometer med motorvei, syv broer, 400 meter tunnel gjennom Vistbergen samt fjell-, vann og avløp-, tunnel- og betongarbeider. Når alle etappene på strekningen Dållebo - Hester er ferdige, vil vei 40/E4 ha motorveistandard mellom Göteborg og Ulricehamn, og det vil være midtdelere hele veien fra Göteborg til Stockholm.

Veidekke har tidligere blitt tildelt Förbifart Sjöbo, nord for Borås, og det vil gi synergieffekter, blant annet ved materialinnkjøp. Kontrakten, som er en totalentreprise, vil bli gjennomført i samarbeid mellom Veidekke Anläggning SydVäst og Veidekke Tunnel och Bergrum.

- Gleden var stor da det viste seg at Veidekke hadde fått kontrakten på fase 2 av vei 40. Vi begynte å planlegge prosjektet i mai, og det er et entusiastisk og sterkt team som skal gjennomføre prosjektet. Det at det er et internt arbeidsfellesskap som skal utføre jobben, er spesielt inspirerende , sier Peter Svenningsson, regionssjef for Veidekke Anläggning SydVäst

Arbeidet begynner i desember og ventes fullført i løpet av tre år.