Veidekke bygger Norges råeste miljøbygg

Veidekke Entreprenør AS har inngått samspillkontrakt med Aspelin-Ramm Gruppen om bygging av Bellonahuset på Vulkan-tomta i Oslo. Energiforbruket i bygget er beregnet til kun 69 kWh/m2/år, som er langt under kravet til bygg i klasse A og trolig best i landet. Kontrakten er på 62,5 millioner kroner eksklusive mva (totalentreprise).

Publisert Oppdatert

Bellonahuset skal bli et kontorbygg på 3.120 m2 over fem etasjer. I første etasje blir det næringsvirksomhet, mens de øvrige fire etasjene blir kontorer der to og en halv etasje skal disponeres av Bellona. Bygget oppføres i plasstøpt betong med fasader av puss og glass. Solfangere vil dekke store deler av fasaden mot sør og bidra til å senke behovet for levert energi. Arbeidene har allerede startet og skal være ferdige i løpet av høsten 2010.

Veidekke har utført energiberegninger og parameterstudier for å komme frem til hvilke parametre som påvirker energiforbruket mest, samt hvilke kostnader dette utgjør. Det er for kontordelen beregnet levert energi på 69 kWh/m2/år og for forretningsdelen beregnet levert energi tilsvarende klasse A.

Det er stort fokus på bruk av miljøvennlige materialer og produkter i prosjektet. Veidekke forespør om miljøegenskaper (EPD) og resirkuleringsgrad på alle materialer og produkter som skal brukes, og Svane- og Blomstenmerkede produkter foretrekkes der det er mulig (Blomsten