Veidekke bygger skole og svømmeanlegg i Bergen

Hordaland fylkeskommune og Bergen Kommunale Bygg har tildelt Veidekke Entreprenør AS oppdraget om å bygge Amalie Skrams videregående skole og det nye hovedanlegget for svømming og stup. Kontraktssum er vel 300 millioner kroner ekskl. mva.

Publisert Oppdatert

Amalie Skrams videregående skole skal ha plass til 900 elever og 125 ansatte. Inkludert i skolebygget blir det kantine, idrettshall, auditorium, skolebibliotek og administrasjons kontorer. Hovedanlegget for svømming skal tilfredsstille internasjonale mesterskapsmål og vil bestå av fire bassenger med stupeanlegg, 50 metersbasseng samt barne og terapibasseng. Hele anlegget har et areal på 28.000 m2, fordelt på 16.000 m2 til skoledelen og ca 12.000m2 til svømmeanlegget. Skolen og svømmeanlegget skal bygges på Nygårdstangen i Bergen sentrum.

Veidekke skal utføre alle betongarbeider med vegger og dekker, stålarbeider med søyler, bjelker og rammer, takkonstruksjoner med tekking samt inne- og yttervegger. Flisarbeider i stupe- og svømmeanlegget er også inkludert i kontrakten. Veidekke starter sine arbeider mai 2010 og skal være ferdig til sommeren 2012.