Veidekke bygger sykehjem i Sandefjord

Veidekkes Entreprenør AS distrikt Vestfold har inngått kontrakt med Sandefjord kommune om bygging av nye Kamfjord sykehjem i Sandefjord. Arbeidene er allerede påbegynt og skal ferdigstilles medio desember 2010.Kontraktssummen er på ca. 65 mill. kroner ekskl. mva. Det er NTB som melder dette.

Publisert Oppdatert

Prosjektet er en hovedentreprise og Veidekke skal utføre riving, grunn og utomhusarbeider samt de øvrige bygningsmessige arbeidene.

Byggets areal skal bli på 5.850 m2, fordelt på to etasjer og delvis utbygget underetasje. Det nye sykehjemsbygget vil romme 64 sykehjemsplasser.