Veidekke bygger Vardeheia parkeringshus i Grimstad

Veidekke Entreprenør har inngått kontrakt med Grimstad kommune om bygging av et parkeringshus i fjell i Grimstad kommune. Oppdraget er en totalentreprise verdt 105 millioner kroner ekskl. mva.

Publisert Oppdatert

Parkeringshuset blir liggende i sentrum av Grimstad og får plass til 305 biler. Veidekke Entreprenør skal bygge to parallelle fjellhaller med parkering i to etasjer, adkomsttunnel med kjøreramper samt gangtunneler.

Totalentreprisen inneholder opsjoner for i alt tre slike gangtunneler fra anlegget og ut til sentrum av Grimstad.

Arbeidene med forprosjekt og prosjektering er allerede i gang, mens selve byggearbeidene starter opp i midten av februar og skal være avsluttet til sommerferien 2015.