Veidekke ASA:

Veidekke Entreprenør samler seg på Ås

Distrikt Follo/Østfold vil ha 125 ansatte og omsette for 650 millioner kroner.

Publisert Oppdatert
- Vi ønsker å se hele dette området som ett marked, og samler ressursene for å stå sterkere ved bemanning av de prosjektene vi prioriterer, sier Per-Inge Heen.
- Vi ønsker å se hele dette området som ett marked, og samler ressursene for å stå sterkere ved bemanning av de prosjektene vi prioriterer, sier Per-Inge Heen.

Veidekke Entreprenør i Follo og Østfold har de siste par månedene skrevet kontrakter for 330 millioner kroner ekskl. mva.

Nå samler de virksomheten i Follo og Østfold i ett distrikt med kontorer på Ås.

125 ansatte

Distrikt Follo/Østfold vil ha 125 ansatte fordelt på 51 funksjonærer og 74 håndverkere.

Budsjettet for 2015 er på 650 millioner kroner eksklusive mva., det aller meste fra bygge­prosjekter men også enkelte anleggsprosjekter.

- Vi har i dag produksjon spredt over hele det nye distriktet, og det har vi som målsetning framover også, sier lederen for det nye distriktet, Per-Inge Heen.

 

Prosjekter som nylig har startet opp eller er klare for oppstart:

  • Boligprosjektet Seterbråten for Boligbygg Oslo KF (Oslo kommune) på 44 leiligheter. Kontraktssum er 73 mill. ekskl. mva. Oppstart omgående, ferdigstilles i desember 2015.

 

  • Fire boligblokker med 63 leiligheter i Oppegård for Selvaag Bolig Kornmoenga AS. Kontrakts­sum 119 mill. ekskl. mva. Oppstart vinter 2015, første blokk overleveres i november 2016.

 

  • Ås kvartal 1, trinn 2 for Veidekke Eiendom/Urbanium i Ås sentrum. 31 blokkleiligheter med en kontrakt på 54 mill. ekskl. mva. Oppstart november 2014, ferdigstilles desember 2015.

 

  • To næringsbygg for Drøbak Næringspark AS til total sum 36 mill. eks. mva. Det skal her bygges for Byggmax og Biltema. Oppstart omgående og ferdigstillelse i løpet av 2015.

 

  • Boligprosjektet Nordre Finstad Gård for Bee AS, 11 leiligheter i Ski kommune. Kontraktssum på 28 mill. eks. mva. Byggestart var i oktober og ferdigstilles august 2015.

 

  • Sogsti Panorama, en boligblokk med 6 leiligheter i Drøbak for Sogsti Panorama AS. Kontraktssum er 21 mill. eks. mva. Prosjektet er godt i gang og overleveres i april 2015.