Veidekke får ytterligere oppdrag på nye E18

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, har fått ytterligere oppdrag fra Trafikverket på nye E18, Stockholms vestre innfartsåre. Oppdraget er en generalentreprise med en kontraktssum på ca. 300 MSEK.

Publisert Oppdatert

Oppdraget omfatter ombygging av ca. 1,8 km av eksisterende E18, tre broer samt tilknyttede veier med tilhørende dekke på strekningen Hjulsta - Spångadalen. Oppdraget vil kreve omfattende forberedende spuntarbeid.

Entreprisen omfatter også arbeid med portaler, støyskjermer, samt deler av belysningsanlegget.

Den eksisterende veistrekningen er i dag sterkt ulykkesbelastet og veiens lave kapasitet fører til at lange køer dannes i rushtrafikken. Den trafikkløsningen som nye E18 tilbyr, med plandelte kryss, kommer til å redusere antall ulykker betydelig. Dessuten kommer støysituasjonen til å bli forbedret, både for de som bor langs veien og på Järvafältet, dels fordi de nye kjørefeltene plasseres lengre fra bebyggelsen enn dagens vei, og dels fordi de nye feltene skal ligge lavere enn dagens vei.

- Nok en gang har vi fått Trafikverkets tillitt i forbindelse med ombyggingen av E18. Det er selvsagt gledelig og et bevis for at samarbeidet med Trafikverket fungerer godt. Det er dessuten morsomt å arbeide med en veiforbedring som kommer til å forenkle og forbedre kommunikasjonen for de som bruker E18 regelmessig, for både privatpersoner og transportnæringen, kommenterer Göran Domås, Arbeidssjef på Anläggning Öst.

Arbeidene starter i mai 2010 og avsluttes vinter/vår 2015.