Veidekke i Bergen bygger Horsøy Industrihavn AS

Veidekke Entreprenør AS har inngått avtale med Framo Engineering AS om bygging av fem produksjonshaller og dypvannskai, med opsjon på bygging av ytterligere to haller. Total kontraktssum, inklusive opsjoner, er 239 mill. kroner ekskl. mva.

Publisert Oppdatert

Produksjonshallene har en grunnflate på totalt 20.500 kvadratmeter. Dette arealet er fordelt på to haller på 30 x 72 meter med gesimshøyde på 33 meter, og fem haller på 30 x 72 meter med gesimshøyde på 18 meter. Samtlige bygg bindes sammen med glassgårder. Arbeidene utføres som råbygg og tett hus. Produksjonshallene utføres i totalentreprise. Total byggetid er 18 måneder, og arbeidene igangsettes umiddelbart.

Dypvannskaien utføres med rammede stålrørspeler i fylling. Det skal utføres sprengingsarbeider i sjø ned til kote minus 13. Kaien består av en Ro-ro rampe og dypvannskai, totalt 205 meter. En del av denne kontrakten er dypkomprimering av tomten til produksjonshallene. Dette utføres av Kynningsrud Fundamentering, som er en del av Veidekkekonsernet. Arbeidene er startet og skal ferdigstilles i juli 2010.