Veidekke-kontrakt på Midgardsormen i Oslo

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV), om bygging av Midgardsormen delprosjekt A. Oppdraget omfatter fjellanlegg i tilknytning til Bekkelaget Renseanlegg, og kontraktssummen er NOK 234 millioner kroner ekskl. mva.  

Publisert Oppdatert

Veidekke skal i følge kontrakten bygge tunneler, haller og sjakter ved Bekkelaget Renseanlegg, samt bygge overføringstunnel til Gamlebyen og utslippstunnel til havnebassenget. Kontrakten er ett av totalt åtte delprosjekter som til sammen representerer den største investeringen på avløpssiden som hittil er gjennomført i Norge.

 

Planlagt oppstart er vinteren 2011, og byggetiden blir cirka 2,5 år.