Veidekke med god avslutning på et krevende år

For Veidekke ble det et godt fjerde kvartal med et resultat på 212 mill. NOK, mens årsresultatet for 2009 ble 523 mill. NOK.

Publisert Oppdatert

- Vår entreprenørvirksomhet klarte å opprettholde gode marginer til tross for vesentlig lavere omsetning, og ordrereserven økte mot slutten av året. Boligproduksjonen og boligsalget tok seg opp i fjerde kvartal, så vi er meget tilfreds med resultatene både for fjerde kvartal og for hele 2009, sier konsernsjef Terje R. Venold.

Veidekkes omsetning i 2009 var på 15.558 mill. NOK (19.395 mill. NOK i 2008). Driftsresultatet ble 495 mill. NOK (796 mill. NOK), mens resultatet før skatt ble 523 mill. NOK (816 mill. NOK). Resultatet pr. aksje ble kr 3,- (kr 4,50), og styret foreslår et utbytte på kr 2,50 pr. aksje (kr 2,50 også i 2008). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet var ved årsskiftet 12,3 mrd. NOK (10,6 mrd NOK).

Fra finanskrise til lavkonjunktur

- Resultatene etter fjerde kvartal viser at Veidekke har kommet relativt trygt gjennom finanskrisen. Konsernet har en sterk finansiell stilling med en positiv rentebærende posisjon på 101 mill. NOK, og egenkapitalen er styrket med 2,8 poeng til 26,4 %. Vi ser videre at ordrereserven og boligsalget øker. Våre interne forbedrings¬prosesser gir uttelling, og vi har opprettholdt kompetanse og kapasitet i organisasjonen. Jeg mener derfor at Veidekke er godt rustet for 2010, som nok også blir et krevende år, fastslår konsernsjef Venold.

- Det jeg er minst tilfreds med fra 2009 er skadeutviklingen og et fortsatt høyt sykefravær i Norge. Med 3 dødsfall på våre arbeidsplasser og stigende H-verdi må HMS fremover stå øverst på alles agenda, sier Venold videre. Et godt og trygt arbeidsmiljø er en av de viktigste forutsetninger for lønnsom og god vekst.

Entreprenørvirksomhet

Til tross for et utfordrende marked oppnådde Veidekkes samlede entreprenørvirksomhet gode resultater som følge av god drift og gunstig kostnadsutvikling i leverandørmarkedet. Igjen er det entreprenørvirksomheten i Norge som er hovedmotoren, men også i Danmark og store deler av Sverige når entreprenørvirksomheten meget respektable marginer. I Sverige er det spesielt i Göteborgsregionen markedet er vanskeligst og resultatene svakest. Ordrereserven ved årets utgang økte i Norge med 30 % og i Sverige med 29 % (i lokal valuta), mens den i Danmark gikk noe tilbake grunnet et meget vanskelig marked.

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble i fjerde kvartal 3225 mill. NOK (3 833 mill. NOK) og resultatet 223 mill. NOK (266 mill. NOK). Resultatmarginen endte på 6,9 % (som året før). For året 2009 ble omsetningen 12.095 mill. NOK (15.534 mill. NOK) og resultat ble 606 MNOK (774 mill. NOK).

Industri

Etter mange utfordringer gjennom 2009 avsluttet industrivirksomheten året på en tilfredsstillende måte. Mye forbedringsarbeid er gjennomført i løpet av året, og forlenget asfaltproduksjon som følge av gode værforhold ga volumvekst og bedret inntjening.

Samlet omsetning for Veidekke Industri ble i fjerde kvartal 755 mill. NOK (719 mill. NOK), og resultatet ble 8,6 mill. NOK (-29 mill. NOK). For året 2009 ble omsetningen 2968 mill. NOK (3293 mill. NOK), mens resultatet ble 7 mill. NOK (68 mill. NOK). Nedgangen i omsetning kommer av at rive- og maskinentreprenørvirksom¬heten er overført til Veidekke Entreprenør.

HMS

Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,7 % (5,3 % ). For alle ansatte i Sverige var sykefraværet 3,1 % (3,0 %), og i Danmark 2,4 % (2,2 %). H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 5,7 (4,5) pr. fjerde kvartal.