Veidekke og Hæhre satser sammen

Etter mange år med samarbeid har Veidekke Entreprenør AS og Albert Kr. Hæhre AS blitt enige om å gå videre sammen ved at Veidekke kjøper 51 % av aksjene i Hæhre-gruppens entreprenørvirksomhet.

Publisert Oppdatert

Markedsutsiktene for store anleggsprosjekter er gode, spesielt innen vei og jernbane. Kontraktenes størrelse og kompleksitet øker stadig, og med det følger også en økt kamp om kompetanse og kapasitet.

- Skal vi beholde en ledende posisjon i dette markedet, må vi være best. Så det er en glede å lansere vår nye fremtid sammen med Albert Kr. Hæhre og hans stab, sier adm. direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør AS. - Vårt samarbeid på prosjektet E18 Sky - Langangen har vist at vi sammen kan løse store og kompliserte oppgaver, og at våre to bedrifters kulturer er sterkt sammenfallende, legger Andresen til.

Kombinasjonen av Veidekkes ledende posisjon innen store og kompliserte betong- og tunnelarbeider og Hæhres ledende posisjon innen masseflytting, bidrar til å skape en komplett entreprenør for store anleggsprosjekter.

- For alle oss i Hæhre-systemet er det med glede og entusiasme vi ser på fremtiden sammen med Veidekke, sier grunnleggeren Albert Kr. Hæhre. - Samspillet med Veidekke har alltid vært bra, og samarbeidet på prosjektet Sky - Langangen viser på beste måte at to pluss to blir langt mer enn fire, sier Hæhre.

Det var sent i går ettermiddag at intensjonsavtalen om etablering av samarbeidet ble signert. Det er Hæhre Entreprenør AS, Hæhre Maskinutleie AS og Hæhre Mek. Verksted AS som inngår i det nye selskapet, mens de øvrige selskapene i Hæhre-gruppen fortsatt vil være eid av dagens eiere. I tiden frem til midten av mars skal det gjennomføres due diligence-prosesser.