Veidekke og Hochtief skrev milliardkontrakt

Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen har i dag skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør og Hochtief Solutions om bygging av vei og jernbane mellom Brøhaug og Strandlykkja langs Mjøsa. Oppdraget er verdt 1,568 mrd. NOK ekskl. mva.

Publisert Oppdatert

For å sørge for en helhetlig planlegging og utbygging av veg og bane langs Mjøsa, har Statens vegvesen og Jernbaneverket dannet Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Det skal totalt bygges 21,5 km firefelts motorveg og 16,8 km dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa.

Dette er delt opp i tre delstrekninger. Kontrakten på den midtre delstrekningen skal utføres av Veidekke (60 %) og Hochtief (40 %) i arbeidsfellesskap. Ut fra avtalen med Hochtief vil regnskapsføringen mest sannsynlig bli etter egenkapitalmetoden.

 

Oppdraget består blant annet av:

  • Ca. 5,6 km firefelts E6, inkludert Morskogstunnelen på 2,3 km
  • Ca. 6,8 km dobbeltsporet jernbane, inkludert Ulvintunnelen på 3,9 km og Morstuatunnelen på 200 meter
  • 6 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelveg)

Arbeidene starter opp i april måned. Den nye veien skal stå klar til bruk i oktober 2014 og ny dobbeltsporet jernbane høsten 2015.

Les mer om prosjektet her.