Veidekke og NCC ble avvist

Som ventet ble både NCC og Veidekke avvist også fra de siste fire asfaltanbudene i Trøndelag som i dag, tirsdag, ble lagt ut.

Publisert Oppdatert
Hjemmelsgrunnlaget for en mulig avvisning er Forskrift om offentlige anskaffelser, §20-12 (2), bokstav d, som sier at: Oppdragsgiver kan avvise leverandører som: "i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje."

Hjemmelsgrunnlaget for en mulig avvisning er Forskrift om offentlige anskaffelser, §20-12 (2), bokstav d, som sier at: Oppdragsgiver kan avvise leverandører som: "i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje."

Årsaken er den såkalte "Asfaltsaken" der NCC og Veidekke har innrømmet ulovlig prissamarbeid i perioden fra 2005-2009.

Fra før er det kjent at de ble avvist fra de tre første anbudene.

Les også: Avviser NCC og Veidekke

Selv om begge selskapene på forhånd var gjort oppmerksomme på at eventuelle tilbud fra dem ville bli avvist, hindret ikke dette Veidekke å legge inn tilbud.

Nå viser det seg at Veidekke var lavest i pris ved tre av de fire siste anbudskontraktene. Dermed vil avvisningen få store økonomiske konsekvenser for selskapet som nå mister oppdrag for titalls millioner kroner som de ellers ville fått.

Vegdirektøren uttalte nylig at de mener seg berettiget til å avvise selskapene og hevder de har god juridisk grunnlag for dette.

Veidekke på sin side er uenig i avvisningen og vil etter all sannsynlighet levere inn klage på vedtaket.

Klagefristen er satt til 9. mars.