Veidekke ønsker 223 nye aksjonærer velkommen

- Etter høstens salg av aksjer til ansatte i Veidekke kan vi ønske nye 223 ansatte velkommen som aksjonærer, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Totalt ble det kjøpt aksjer til en verdi av 75 millioner kroner, så troen på fremtiden for Veidekke er tydelig til stede, legger han til.

Publisert Oppdatert
Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.

Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.

Ansattes eierskap har alltid vært høyt prioritert i Veidekke, og to ganger i året tilbyr Veidekke sine ansatte å kjøpe aksjer i konsernet. Etter årets salg eier 3 300 medarbeidere til sammen 20 % av konsernet.

- Vi mener at involvering og medeierskap to av våre sentrale suksesskriterier, sier Terje R. Venold. - Det å være aksjonær gir innsikt i selskapet på en mer engasjerende måte, og vi er også overbevist om at de ansatte som er aksjonærene, får en forsterket følelse av medansvar for egne og andres sparepenger, sier han.

Arets salg av aksjer til ansatte kan i tall oppsummeres som følger: 5 875 ansatte i Veidekke fikk tilbud om å kjøpe mellom 50 og 2 300 Veidekkeaksjer. Kjøpskursen ble fastsatt til

kr 37,45, hvilket er gjennomsnittskurs i tegningsperioden 8. - 16. november 2012, fratrukket 20 % rabatt. Det er to års bindingstid på aksjene.

Interessen var stor og 1.798 ansatte, dvs. 31 % av dem som fikk tilbudet, kjøpte aksjer. Tilsvarende tall for 2011 og 2010 var henholdsvis 33 % og 31 %, og her skal det tillegges at prisen ved årets kjøp var ca. 20 % over fjoråret.