Veidekke overtar Entreprenør M. Kristiseter AS

Veidekke kjøper alle aksjene i Entreprenør M. Kristiseter AS og blir med dette en av de ledende entreprenører i Møre og Romsdal. Kristiseter har 80 ansatte og omsatte for i underkant av 200 MNOK i 2009. De har sitt hovedkontor i Åndalsnes med avdelingskontor i Ålesund.

veidekke logo

veidekke logo

Publisert Oppdatert

Entreprenør M. Kristiseter AS ble etablert i Åndalsnes av Martin Kristiseter i 1945 som en maskin- og betongentreprenør, og er i dag en av de største entreprenørene i Møre og Romsdal. De siste 25 årene har hovedtyngden av virksomheten vært i Ålesundsområdet.

Eiere og ledelsen i Kristiseter er meget positive til at Veidekke overtar virksomheten, skriver Veidekke i en pressemelding om saken. Det ble signert en intensjonsavtale om overtakelse med nylig avdøde hovedeier Svein Kristiseter, og denne blir nå fullført i samspill med tidligere hovedeiers etterkommere og selskapets styre og ledelse.

- Med dette oppkjøpet blir Veidekke en komplett samarbeidspartner for kunder på Nord-vestlandet. Fra før har vi omfattende asfalt, pukk og grusvirksomhet, samt grunnentre prenøren UFO, og kompletterer dette med den ledende byggentreprenøren Kristiseter, sier regionsdirektør Carl Inge Veland i Veidekke Entreprenør AS.

- Vi har ved en rekke anledninger samarbeidet godt med Kristiseter om gjennomføring av prosjekter i regionen, og et nylig oppstartet arbeid med rehabiliteringen av Ålesund rådhus for om lag 120 MNOK er et godt eksempel på dette.

Vår oppfatning er at ved å kombinere Veidekkes kompetanse på prosjektutvikling og totalentrepriser med Kristiseters solide gjennom førings ressurser og lokale markedsposisjon, vil vi kunne utvikle oss ytterligere og etablere oss som en ledende aktør i denne delen av markedet, legger Veland til.

Kristiseter legger på sin side til at selskapet vil fortsette som før, og i første omgang vil ikke verken kunder, underentreprenører eller ansatte merke noe vesentlig forskjell.