Veidekke skal bygge infrastruktur i Stockholm

Trafikverket har gitt Veidekke Entreprenad i oppdrag å bygge tilslutningsveier til E4 ved Rosersberg i Stockholm.

Publisert Oppdatert

Kontraktssummen er på 155 millioner svenske kroner.

Byggearbeidene starter opp i april, og når de er ferdige høsten 2012 vil industriområdet og tettstedet Rosersberg få direkte oppkobling mot E4. Entreprisen omfatter blant annet:

· Veikryss med fire ramper

· Bro for rampe under E4

· Arbeid under og ved Arlandabanen

· Gang og sykkelveier

· Pumpestasjon og kommunalt vannanlegg

Det er også gunstig for miljøet, siden tungtransporten som i dag må ta omveier, nå får en direkte tilknytning til E4, sier Per Brinck, regionsjef i Veidekke Entreprenad.