Veidekke skal bygge nye Munkerud skole i Oslo

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Undervisningsbygg Oslo KF om å bygge nye Munkerud skole på Nordstrand i Oslo. Kontraktssummen er på 224 millioner kroner ekskl. merverdiavgift.

Distriktsleder Hans Olav Sørlie i Veidekke (t.v.) og administrerende direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg Oslo KF.
Distriktsleder Hans Olav Sørlie i Veidekke (t.v.) og administrerende direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg Oslo KF.
Publisert Oppdatert

Totalentreprisen på ca 7.500 m 2 BTA omfatter bygging av ny barneskole med plass til 840 elever og 120 ansatte, samt et kroppsøvingsbygg delvis nedgravd i terreng. Rundt skolen skal det opparbeides flotte utomhusområder og tilstøtende adkomstveier skal oppgraderes.

- Vi er meget glade for oppdraget og ser frem til å bygge enda en topp moderne og energivennlig skole i passivhusstandard, sier distriktsleder Hans Olav Sørlie i Veidekke.

- Jeg er veldig fornøyd med at entreprenøren nå er på plass. Vi samarbeider godt med Veidekke om byggingen av passivhusskolen på Bjørnsletta, og ser nå frem til å fortsette trenden på Munkerud, forteller Nina Rønning, prosjektleder i Undervisningsbygg.

Skolebygget blir delt i tre hoveddeler. Hovedbygget for småskolen vil inneholde 1. - 4. klasse med tilhørende lærerarbeidsplasser, allrom og spesialrom. Mellombygget vil inneholde storskolen med 5. - 7. klasse. Skolebyggene skal forbindes til kroppsøvingsbygget med både trapp, heis og bro.

Byggearbeidene vil starte høsten 2014, og skolen skal stå klar til skolestart høsten 2016.