Veidekke skal bygge nytt hovedkontor for Statnett

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Avantor om oppføring av nytt hovedkontor for Statnett i Nydalen i Oslo. Oppdraget er en totalentreprise, og kontraktssummen er 380 millioner kroner ekskl. mva.

Publisert Oppdatert

Kontorbygget blir på 28.000 m2 og skal inneholde nærmere 1.000 arbeidsplasser, et møtesenter og 150 parkeringsplasser fordelt på 7 etasjer over bakken og tre kjelleretasjer. Bygget vil få universell utforming og høy sikkerhet for ansatte og de arbeidsoppgaver som skal utøves av Statnett.

 

Ved utformingen av Statnetts nye hovedkontor er det vektlagt å sikre optimal komfort og minimalt energiforbruk, og samtidig oppnå full fleksibilitet i møblering og i innredning. Energi til oppvarming og kjøling leveres fra Nydalen Energisentral, som ved bruk av energibrønner i fjellgrunnen sørger for en effektiv og miljøriktig energibruk.

 

I forbindelse med prosjektet skal det fjernes betydelige mengder forurenset masse fra tidligere tiders industrivirksomhet. Dette arbeidet er det Dokken AS som skal ta seg av, et datterselskap av Veidekke med spesialkompetanse innen behandling av forurenset grunn.

 

Byggingen starter i februar, og skal være avsluttet ved utgangen av 2012.