Veidekke skal bygge P-hus i Arendal

Veidekkes Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Pollen P-hus AS om bygging av et parkeringsanlegg for 510 biler i fjellet mellom Pollen og Barbu i Arendal sentrum. Kontraktssummen er 103 MNOK ekskl. mva.

Publisert Oppdatert

Det skal sprenges ut to fjellhaller på i alt 52 000 m3 med tilhørende adkomsttunnel for inn- og utkjøring fra Barbu samt en gangtunnel fra hallene til Pollen. Sprengningsarbeidene vil foregå på dagtid/mellom kl 0600 og 2200.

Pollen P-hus vil bli bygget med to etasjer i hver hall. Kontrakten er totalentreprise, og oppdraget utføres som et komplett ferdig bygg med prosjektering, bygningsmessig og tekniske fag.

Arbeidene utføres av Veidekke Entreprenør AS i samarbeid med datterselskapet Br. Reme AS.

Byggearbeidene har allerede startet opp, og P-huset skal stå ferdig i november 2012.

Opsjon for byggetrinn 2 med utvidelse til parkering for i alt 900 biler kan utløses på et senere tidspunkt.