Veidekke skal bygge trafostasjon for oljeplattform

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt om bygging av et landanlegg på Kollsnes utenfor Bergen i forbindelse med elektrifiseringen av Martin Linge-plattformen i Nordsjøen.

Publisert Oppdatert

Oppdragsgiver er Siemens, som har en totalavtale for anlegget med Total E&P Norge AS. Kontraktssummen for Veidekke er på 150 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdraget er en totalentreprise der Veidekke skal utføre prosjektering, grunnarbeid og oppføring av trafostasjonen. Anlegget skal sende høyvolts vekselstrøm (AC) gjennom en 161 kilometer lang sjøkabel ut til plattformen. Dette blir verdens lengste kabel av sitt slag. Effekten på 55 megawatt i kabelen tilsvarer kraftbehovet til 24 000 husstander.

- Elektrifisering av norsk sokkel er i tråd med myndighetenes langsiktige mål om å redusere CO2-utslippene fra olje- og gassindustrien. Martin Linge blir nå blant de første plattformene på norsk sokkel som erstatter alle forurensende gassturbiner til havs med ren fornybar kraft fra land, sier prosjektleder Kjell Skjølingstad i Veidekke.

Byggearbeidene starter opp i disse dager, og skal ferdigstilles for test av sjøkabelen i 2015.