Veidekke skal bygge vindkraftverk på Lista

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Lista Vindkraftverk AS, som er et heleid datterselskap av Fred Olsen Renewables AS, om utbygging av vindkraftverket på Lista i Farsund kommune. Kontraktssummen er 208 millioner kroner ekskl. mva.

Publisert Oppdatert

Oppdraget er en totalentreprise, og Veidekke skal i følge kontrakten bygge ut all nødvendig infrastruktur for anlegget inkludert veier, turbinfundamenter, kabelgrøfter og driftsbygninger. Siemens AS er prosjektets elektroentreprenør og har ansvaret for installasjon av elektroteknisk infrastruktur samt tilkobling av alle vindturbinene til Agder Energi Nett sitt regionalnett i Farsundområdet.

 

Vindkraftverket vil bestå av 31 vindturbiner, ha en installert effekt på 72 MW og vil årlig produsere elektrisitet som tilsvarer strømforbruket til omtrent 12.000 husstander. For å dekke behov internt i planområdet skal Veidekke etablere til sammen 22 kilometer med nye eller oppgraderte anleggsveier til hver enkelt turbinposisjon.

 

Planlagt oppstart av byggearbeidene er i mai 2011, og vindkraftverket skal være ferdigstilt i første kvartal 2013.