Konkurransetilsynets varsel i asfaltsaken

Veidekke slipper straff - NCC får tidenes rekordbot

Mens Konkurransetilsynet ser ut til å frita Veidekke for 270 millioner kroner i gebyr, er den foreløpige konklusjonen at NCC må betale 165 millioner kroner etter brudd på konkurranseloven. Om den blir stående, vil det være tidenes rekord-bot fra tilsynet.

Publisert Oppdatert
Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.

Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.

Peter Gjørup, landansvarlig for NCC i Norge.

Peter Gjørup, landansvarlig for NCC i Norge.

De foreløpige konklusjonene er klare etter prissamarbeids-saken i Midt-Norge der Veidekke og NCC Roads skal ha samarbeidet om priser og nærmest avtalt oppdrag seg imellom.

Veidekke gikk selv til Konkurransetilsynet i 2010 etter at Odin Kringen, leder av avdeling Midt-Norge forsøkte å presse ledelsen for 3,7 millioner kroner mot løfte om ikke å avsløre samarbeidet for Konkurransetilsynet.

Dette medførte at Kringen ble oppsagt samt at Veidekke selv satte lys på saken. Etter dette har Veidekke samarbeidet med tilsynet for å fremskaffe relevant informasjon og dokumentasjon.

Konkurransetilsynet har derfor varslet at lovens vilkår for lempning er oppfylt, slik at Veidekke kan slippe sanksjoner.

Dette fremkommer etter at Veidekke har mottatt varsel om vedtak fra Konkurransetilsynet i saken. Tilsynets varsel dreier seg om brudd på konkurranseloven for Kolo Veidekkes virksomhet i Midt-Norge i perioden 2005-2008 og én enkeltstående overtredelse i Møre og Romsdal i 2006.

Konkurransetilsynet har varslet at Veidekke vil bli fritatt for et overtredelsesgebyr på 270 millioner kroner, forutsatt at Veidekke fortsatt samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet og det ikke fremkommer opplysninger som tilsier at Veidekke har gitt tilsynet villedende eller uriktig informasjon.

- Vi er fornøyd med at Konkurransetilsynet i sitt varsel bekrefter at vi har oppfylt samarbeidsplikten, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke ASA.

NCC uenig i gebyrstørrelsen

NCC må sannsynligvis på sin side belage seg på å betale bøter. Den foreløpige konklusjonen fra tilsynet har lagt opp til at NCC skal betale et gebyr på 165 millioner kroner.

Bruddene gjelder asfaltarbeid i to geografiske områder: Trøndelag og Møre og Romsdal.

NCC er enig i omstendighetene i Trøndelag, men mener gebyret er alt for høyt.

Konkurransetilsynets påstand om ulovlig samarbeid i Møre og Romsdal tilbakevises helt av NCC, da den interne granskningen advokatfirmaet Ræder har utført på vegne av NCC ikke finner noe belegg for dette.

I Trøndelag har Konkurransetilsynet avdekket at det har forekommet ulovlig samarbeid mellom NCC Roads og Veidekke i årene 2005 - 2008. NCCs interne granskning bekrefter at det har foregått uregelmessigheter i dette området. Det er en enkelt tidligere ansatt som helt bevisst har handlet i strid med NCCs verdigrunnlag og etiske retningslinjer, heter det i en uttalelse fra konsernet.

NCC skal gå igjennom Konkurransetilsynets foreløpige konklusjon og er gitt seks ukers frist for å komme med en tilbakemelding. Deretter skal tilsynet ta en endelig konklusjon i saken, som senere kan prøves rettslig.