Veidekke tolererer ikke ulovligheter

- I etterkant av tirsdagens innslag på Dagsrevyen om prissamarbeid mellom en avskjediget distriktsleder i Kolo Veidekke og en NCC-ansatt, er jeg nødt til å understreke følgende: I Veidekke har vi nulltoleranse for ulovlig virksomhet og ulovlig samarbeid av alle slag, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke ASA.

Publisert Oppdatert

Veidekkes asfaltvirksomhet, Kolo Veidekke, gikk for et år siden til Konkurransetilsynet og ba om bistand. Bakgrunnen var at det internt ved virksomheten i Trøndelag var fremkommet påstander som kunne gi grunnlag for mistanke om uregelmessigheter.

Konkurransetilsynet har derfor sikret seg mulige bevis gjennom å besøke våre enheter/avdelinger tilknyttet vår asfaltvirksomhet i Midt-Norge for å få bekreftet eller avkreftet dette. Veidekke har på beste måte bistått og samarbeidet med Konkurransetilsynet i deres arbeid.

- Jeg er glad for at Kolo Veidekke har vært klare i denne saken og gått til Konkurranse tilsynet. Det er helt avgjørende at vi er tydelige på vårt verdigrunnlag, spesielt overfor ansatte i eget selskap, våre kunder og våre samarbeidspartnere.

Vi kan ikke være bekjent av at det drives ulovlig aktivitet i Veidekke. Det dreier seg om vår troverdighet som seriøs bedrift. Jeg håper saken får en rask avklaring. Det er alle tjent med, avslutter Venold.