Mowic AS:

Veidrift via smarttelefon

Teknologibedriften Mowic AS leverer utstyr og GPS-baserte løsninger for blant annet veidrift. Nylig lanserte selskapet appen Figo som skal forenkle arbeidsdagen til de som utfører vedlikehold på veinettet.

Morten Karlsen hos Mowic AS forteller at appen Figo skal gjøre det enklere å registrere veiens tilstand.

Morten Karlsen hos Mowic AS forteller at appen Figo skal gjøre det enklere å registrere veiens tilstand.

Publisert Oppdatert
Hovedparsell kilometer (HP km) på alle landets hovedveier er lagt inn i databasen.

Hovedparsell kilometer (HP km) på alle landets hovedveier er lagt inn i databasen.

Bilder og tekst sendes trådløst til for eksempel arbeidslederens pc.

Bilder og tekst sendes trådløst til for eksempel arbeidslederens pc.

Mowic AS holder til på Skedsmokorset nord for Oslo og er en teknologibedrift som utvikler og leverer utstyr, tjenester og systemer for vei, bane og flyplass. Blant produktene finnes GPS-systemer tilpasset selskaper som utfører veidrift, som for eksempel entreprenører og kommunale etater. Systemer som kan brukes før, under og etter arbeidsoppdrag. De GPS-baserte systemene gjør at arbeidsledere kan følge forskjellige kjøretøy/maskiner fra kontorplassen for å se hva som utføres av arbeidsoppgaver langs veinettet. Alle data lagres for enkelt å kunne hente ut forskjellige tilpassede rapporter. Systemene kan utvides med forskjellige moduler ut i fra hvilke behov for informasjonsinnsamling de enkelte bedrifter har.

Morten Karlsen fra Mowic forteller at systemene blant annet består av en GPS-enhet i kjøretøy/maskin, trådløs kommunikasjon til en server og frem til for eksempel arbeidslederens pc. Her presenteres dataene i kart og med tekst.

Figo

Mowic har også utviklet apper til bruk på smarttelefoner som i følge selskapet skal forenkle hverdagen for de som utfører veidrift - sommer og vinter.

- Figo er en app for å registrere veiens tilstand, sier Morten Karlsen. Via appen kan man ta bilder og legge inn tekst for å registrere tiltakspunkter. Dette både for å registrere ting som må utbedres og for å dokumentere at oppdrag er utført i henhold til beskrivelse. Figo kan også benyttes til å legge inn "Geo-objekter" som for eksempel sandfang og stikkrenner, som man ønsker å føre statistikk og planlegge hyppigheten av vedlikehold. Man kan selv sette opp hvilke elementer som man ønsker å dokumentere og hva man ønsker av data innhentet.