Veiene forfaller - politikerne toer sine hender

Oslo-nære Nittedal i Akershus har veier som trenger bevilgninger i hundremillionersklassen. Men politikerne nekter å ta ansvar. Vedlikeholdsetterslepet hoper seg opp i norske kommuner.

Publisert Oppdatert

Det er lokalavisen Varingen som melder om den svært drøye regningen som øker for hver dag kommunen sitter på gjerdet.

En rapport fra konsulentfirmaet Rambøll konkluderer med at enkelte skader og hull i veien er så omfattende at kommunen risikerer erstatningskrav om noe ikke gjøres raskt.

Hvis kommunen starter vedlikeholdet i vår og fortsetter i 15 år til, må det 104,4 mill. kroner til for å rette opp etterslepet. Og her snakker vi bare om de kommunale veiene!

Drøyer kommunen med bevilgningene i fem år til, øker regningen til 135 mill. kroner.

Rambøll foreslår at kommunepolitikerne i Nittedal setter av syv millioner kroner årlig til vedlikehold av veiene.

Men varaordfører Tone T. Johansen vil ikke forplikte seg til å sette av penger til vei. "Dette må vi bare leve med", sier varaordføreren til Varingen.

Hun skylder på at regjeringen ikke har satt av bok penger til skole og eldreomsorg (!). Derfor blir det vanskelig å bruke mer penger på vei.

Varingen har også intervjuet statssekretær i Kommunaldepartementet, Dag Henrik Sandbakken (Sp). Han kjøper ikke forklaringen fra varaordføreren og hevder at veksten i kommunenes frie inntekter aldri har vært større og at dett også har kommet Nittedal kommune til gode. Han mener at de fleste kommuner kan gjøre mye for å redusere egne kostnader. Høyt sykefravær og manglende fokus på energiøkonomisering er blant tiltakene statssekretæren mener bidrar til dårlig kommuneøkonomi.

- I stedet for å skrike etter mer penger, bør Nittedal kommune ha fokus på hvordan de disponerer sine ressurser. Politikerne har dessuten handlefrihet til å skaffe inntekter gjennom for eksempel eiendomsskatt, sier han.

Det hører med til historien at det politiske flertallet i Nittedal vil fjerne eiendomsskatten.