Veikontrakt til AF Gruppen

AF Gruppen er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av Rv. 3 Gita bru - Skjærodden i Åmot kommune Hedmark.

Konsernsjef Pål Egil Rønn, AF

Konsernsjef Pål Egil Rønn, AF

Publisert Oppdatert

Entreprisen gjelder 7 km ny Rv. 3 i dagen fra Gita bru til Skjærodden. Arbeidene omfatter masseflytting, konstruksjoner og komplett vegbygging inkludert asfaltarbeider samt ny bru over Åsta elv i tre.

Avtalen vil ha en verdi på MNOK 207 eks. mva. Arbeidene starter i høst og entreprisen skal ferdigstilles innen 1. oktober 2014.

- Rv. 3 Gita bru - Skjærodden er et viktig prosjekt for bedring av sikkerheten på vegen gjennom Østerdalen. Dette er et krevende prosjekt innenfor et av våre kjerneområder, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.