Bygge- og anleggsvirksomhet, omsetningsstatistikk, 6. termin 2011

Vekst i omsetningen for bygg og anlegg

Den totale omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var 308 milliarder kroner i 2011, en økning på 11,7 prosent sammenlignet med 2010. Dermed var omsetningen på samme nivå som i toppåret 2008.

Publisert Oppdatert
Finn ut hva du liker best å gjøre, og få noen til å betale deg for det.

Finn ut hva du liker best å gjøre, og få noen til å betale deg for det.

Omsetningen innenfor oppføring av bygninger var på 121 milliarder kroner i 2011, en økning på 14,7 prosent sammenlignet med 2010. Omsetningen var på 26 milliarder kroner i november og desember 2011. Dette er en økning på 15,9 prosent fra samme periode i 2010.

Økt omsetning for spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Omsetningen innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet var på 150 milliarder kroner i 2011, en økning på 10,1 prosent fra 2010. Omsetningen var nær 33 milliarder kroner i 6. termin 2011, en økning på 13,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2010.

Størst omsetningsvekst i Troms

I 2011 er det bygge- og anleggsbedriftene i Troms som har hatt den største omsetningsveksten, med en økning på 23,3 prosent fra 2010. Bedriftene i Nordland har hatt den laveste veksten på 5,0 prosent. All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.