- Velkommen, dere er fremtiden

- Velkommen, dere er fremtiden. Det er derfor vi satser som vi gjør. Lykkes dere i Veidekke, så lykkes Veidekke, sa konsernsjef Terje R. Venold da han innledet den første traineesamlingen for 2010-kullet.

Publisert Oppdatert

Traineene består av 29 ferske ingeniører og sivilingeniører, noen uten annen yrkespraksis enn sommerjobb, noen med variert bakgrunn som fagarbeideremed fagbrev fra mur til tømmer påbygget med videreutdannelse.

Alle er i gang med sine første jobber i Veidekke. Venold understreket at de beste til å ta en beslutning på et prosjekt, er de som arbeider ute på prosjektet.

- Dere kan tidlig få krevende oppgaver hvis dere vil. Vårt ansvar som bedrift er å gi dere veiledning, bistand og støtte. Jeg ønsker at dere lykkes. Gjør dere ikke det, lykkes heller ikke bedriften, sa Venold.

- Veidekkes verdigrunnlag handler om mennesker. Vi vil utvikle dere videre med hensyn til faglige egenskaper og lederegenskaper. I Veidekke ønsker vi å oppnå resultater gjennom samhandling. Vi er en verdiskapende organisasjon med fokus på drift. Det er på prosjektene verdiene skapes, påpekte Venold.

Han minnet traineene om betydningen av å bygge nettverk og å søke informasjon.

Traineeordingen

Veidekkes traineeordning startet i 1995, og frem til i dag har godt over 300 unge og nyutdannede gjennomgått den to-årige ordningen. Ordningen skal sikre at traineene får et solid utgangspunkt for videre jobb og karriere i Veidekke, og bidrar til etablering av et godt støtteapparat rundt traineen. I løpet av traineeperioden arrangeres det fire samlinger der nettverksbygging og egen utvikling står i fokus. Samlingene byr på forskjellige temaer, og sammen med den kunnskapen og erfaringen traineene tilegner seg i sin jobbhverdag byr også tiden mellom samlingene på god mulighet til progresjon, både faglig og personlig.

Traineeordningen i Veidekke handler om å gi og ta. Det forventes at traineene selv tar tak i egen utvikling og benytter seg aktivt av de resurssene som stilles til disposisjon. Til gjengjeld skal de kunne forvente en ordning som er tilrettelagt for at hver enkelt trainee skal oppleve traineeperioden på best mulig måte, samtidig som tett oppfølging av nærmeste leder og av mentor skal være gjennomgående