Verdens lengste undersjøiske veitunnel.

Gigantprosjektet er i gang og 52.810 meter tunnel skal stå ferdig i 2019.

Arbeidende med verdens lengste undersjøiske veitunnel er i gang på Ryfast-prosjektet. Sveitsiske Marti gikk i gang med innslaget i august. AF Gruppen starter opp i oktober fra andre enden.

Arbeidende med verdens lengste undersjøiske veitunnel er i gang på Ryfast-prosjektet. Sveitsiske Marti gikk i gang med innslaget i august. AF Gruppen starter opp i oktober fra andre enden. Foto: Jens Petter Holmsen

Publisert Oppdatert
I grove trekk er dette Ryfast. Gigantprosjektet som inneholder verdens lengste undersjøiske veitunnel Ryfylketunnelen på 14,3 kilometer. I alt bygges det 52.810 meter tunnel på gigantprosjektet.

I grove trekk er dette Ryfast. Gigantprosjektet som inneholder verdens lengste undersjøiske veitunnel Ryfylketunnelen på 14,3 kilometer. I alt bygges det 52.810 meter tunnel på gigantprosjektet.

Prosjektleder Gunnar Eiterjord viser tegningen av verdens lengste undersjøiske veitunnel.

Prosjektleder Gunnar Eiterjord viser tegningen av verdens lengste undersjøiske veitunnel.

Marti skal drive tunnelen døgnet rundt. Her ser vi nye Volvo-maskiner før spreningen av innslaget i august.

Marti skal drive tunnelen døgnet rundt. Her ser vi nye Volvo-maskiner før spreningen av innslaget i august.

Ved Gamlingen bygges ny rundkjøring med arm til Hundvågtunnelen som blir 5,5 kilometer lang.

Ved Gamlingen bygges ny rundkjøring med arm til Hundvågtunnelen som blir 5,5 kilometer lang.

I skrivende stund er sveitsiske Marti i gang med innslaget på Solbakktunnelen som nå har blitt omdøpt til Ryfylketunnelen på riksvei 13. På motsatt side av samme tunnel har AF Gruppen startet sin tunneldriving fra Hundvåg.

Gigantisk

Ryfast er gigantisk på flere måter, prisen er etter ny full momsregning beregnet til 8,7 milliarder kroner og alle delkontraktene i prosjektet overstiger en milliard kroner.

53 kilometer tunnel

I alt skal det bygges 52.810 meter med tunnel, nesten 53 kilometer.

300.000 lastebillass

Mot slutten skal 50.000 meter asfalt skal legges på prosjektet, men før de kommer så langt skal mellom 10.000 og 15.000 dynamittsalver fyres av. Det vil bli sprengt ut 3,5 til 4 millioner kubikkmeter stein, noe som tilsvarer 250.000 til 300.000 lastebillass.

Transportbånd

Massene som Marti tar ut skal fraktes ut ved hjelp av transportbånd, noe det knytter seg stor interesse rundt i følge prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

- Dette er vi spente på og det har flere fordeler som å slippe kjøring i tunnelen i tillegg til at man slipper en farlig tipp ved sjøen, kommenterer prosjektlederen.

Verdens lengste

Det at prosjektet inneholder verdens lengste undersjøiske veitunnel har ført til stor pågang og interesse

Ute på anleggene vil det i årene 2015 og 2016 jobbe mellom 500 og 700 personer på det meste.

Profil T8,5

Et av punktene som har vært tatt opp i Stavanger Aftenblad er diskusjonen rundt tunnelprofilen. Enkelte har ment at å bygge en så lang undersjøisk tunnel med profil T8,5 er for smalt. Men sivilingeniøren tar denne kritikken med ro og minner om at tunnelen opprinnelig skulle bygges med et løp i tillegg til servicetunnel.

Den ble senere oppgradert til to løp og T 8,5 profil. Trafikkmengden er uansett den laveste i dette prosjektet i tillegg til at det blir enveisrettet trafikk.

Varierende trafikk

I åpningsåret er det beregnet at 4000 biler vil passere i døgnet her. For Hundvågtunnelen er tallet 10.000 og Eiganestunnelen vil bli belastet med 25.000 biler i døgnet.

- Alt blir mye enklere med enveisløp, ventilasjon, brannsikkerhet og trafikkseikkerhet blir bedre da, forklarer Eiterjord.

Les også om verdens lengste hengebro med to felt, Hardangerbrua, her: Estetisk forsering av Eidsfjorden

I begge løpene på Ryfylketunnelen bygges det opplyste fjellhaller. Dette for å bryte monotomien i en så lang tunnel. Dette blir verdens lengste undersjøiske veitunnel og vil ha en trafikk på rundt 4000 biler i døgnet med tunnelprofil T 8,5. Kjørefeltene blir på 3,25 meter med skulder på en meter.

I begge løpene på Ryfylketunnelen bygges det opplyste fjellhaller. Dette for å bryte monotomien i en så lang tunnel. Dette blir verdens lengste undersjøiske veitunnel og vil ha en trafikk på rundt 4000 biler i døgnet med tunnelprofil T 8,5. Kjørefeltene blir på 3,25 meter med skulder på en meter.

På Sobakk, Strand vil tunnelportalen til Ryfylketunnelen, verdens lengste undersjøiske veitunnel, se omtrent slik ut.

På Sobakk, Strand vil tunnelportalen til Ryfylketunnelen, verdens lengste undersjøiske veitunnel, se omtrent slik ut.

Eiganestunnelen på E39 starter på motorveien ved Schancheholen / Våland Kolonihage Stavanger sentrum. . Tunnelen blir 3,7 kilometer lang med to løp og fire kjørefelt. Eiganes nord: 2,3 kilometer lang firefelts veistrekning fra Byhaugtunnelen til Smiene på Tasta. Eiganes-delen vil koste 2,5 milliarder kroner.

Eiganestunnelen på E39 starter på motorveien ved Schancheholen / Våland Kolonihage Stavanger sentrum. . Tunnelen blir 3,7 kilometer lang med to løp og fire kjørefelt. Eiganes nord: 2,3 kilometer lang firefelts veistrekning fra Byhaugtunnelen til Smiene på Tasta. Eiganes-delen vil koste 2,5 milliarder kroner.