Vikersund i rute

Selv om hoppbakken fra 1966 ser ganske herjet ut for øyeblikket, er anleggsarbeidene til Hæhre i rute. Tungt fikk være med til topps for å se på det spesielle anleggsområdet.

Publisert Oppdatert

Den nye skiflyvingsbakken vil stå klar til prøve VM onsdag den niende februar 2011. Da skal anlegget ha fått sitt FIS sertifikat og den nye bakken får da K-punkt på 195 meter, mot 185 meter i dagens bakke. Selve "Hillsize"-tallet vil da bli på 225 mot dagens 207, Planica i Slovenia har i dag 215 meter, men de skal bygge ut i 2013 igjen. Etter prøve VM vil det gjenstå en del infrastruktur, blant annet heis og tribuner som skal stå ferdig til VM i skiflyving 2012.

I rute

Det er ikke bare størrelsen som økes, topppunktet og sletta vil bli vinklet 30 meter lenger sydover. Selve bakken graves og sprenges inn i terrenget, så skihopperne vil hoppe mellom kunstige voller og fjellskæringer i terrenget. Prosjektleder Erling Bjørnsen er ikke bekymret for fremdriften.

- Vi er i rute og vel så det til prøve VM. Nå flyttes massene nedover ettersom tilløpet og unnarennet tar form der oppe, forklarer han.

Det er nå femten mann i sving på prosjektet, noe som vil øke så fort støping av plata på toppen starter opp. Da skal også tilløpet med trapper heises på plass i seksjoner.

Masse aktivitet

Når en hoppbakke vinkles 30 grader og utvides samtidig byr det på noen utfordringer. Ikke bare er det snakk om 40 graders helling det blir også svært mye masser som skal flytes på.

Anlegget har en høydeforskjell på 200 meter fra sletta til avsatsen. Tungt fikk være med Bjørnsen til toppen for å få et inntrykk av hvordan det føles. Utsikten er enorm og vi står på en flat plate over vegetasjonen og ser ned på tilløpet, og utover Vikersund. 15 meter under oss står en Cat 318C med Egil Bråthen bak spakene. Han er nå i full gang med å gi form til tilløpet. Han snur seg rundt og slipper en grabb stein, tilsynelatende ut i intet. Lenger nede finner vi Erik Bråthen som styrer en 70 tonns Hitachi. Han flytter steinmasser og befinner seg noen meter utenfor der hoppkanten skal komme. Lenger nede i unnarennet står en vanlig beltegraver, ser det ut som. Men terrenget og forholdene får det meste til å se lite ut her, i teleobjektivet viser det seg å være en Komatsu 450LC.

Anlegget er stort, særlig når det snakkes om masser. Bjørnsen regner med å flytte på 120 000 kubikkmeter for å fullføre bakkeprofilen, da vil han sitte igjen med 80 000 kubikkmeter restmasser.