Viktig med godt samarbeid

Andre dag av Anleggsdagene åpnet med innlegg av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Statsråden snakket om forvaltningsreformen og status og utfordringer nå som mer enn 17.000 km riksveier er blitt fylkenes ansvar.

Meltveit Kleppa

Meltveit Kleppa

Publisert Oppdatert

Det er i dag tre måneder siden Meltveit Kleppa tok over som samferdselsminister og hun poengterte, som hun allerede gjorde da det ble kunngjort at hun ble samferdselsminister, at det er hennes oppgave å gjøre landet mindre, tryggere og mer miljøvennlig.

- Jeg har allerede deltatt på flere åpninger av nye vei- og jernbanestrekninger. For hver gang et nytt dobbelspor, en ny tunnel og en ny veistrekning åpnes knyttes landet tettere sammen, sier Meltveit Kleppa. Hun forteller videre at det er dyktige entreprenører som står bak dette arbeidet og at det er viktig å ha et godt samarbeid med bransjen.

Statsråden la frem tall som viser at 14 % av norske arbeidstakere er ansatt i bygg- og anleggsbransjen. Hun mener det er viktig med en sterk og attraktiv anleggsbransje i tiden fremover. I og med at staten er den største oppdragsgiveren for bransjen, mener Meltveit Kleppa at det er viktig at ikke offentlig sektor trapper ned når det er lavkonjunktur i det private markedet. Meltveit Kleppa gjorde tilhørerne oppmerksomme på at det allerede ligger inne en opptrappingsplan i Nasjonal transportplan og at det er en viktig oppgave for henne å følge opp taktskiftet som er lagt opp i denne.

- Vi må se på hvordan vi bruker pengene og bruke de mer effektivt, og det vil bli en differensiering mellom by og land, sier Meltveit Kleppa. Hun forsatte med å si at fokus nå vil bli å se fremover, brette opp ermene og det skal bli bedre kommunale- og fylkesveier. Det vil fortsatt være Statens vegvesen som skal administrere veiutbyggingen i fylkene nå når forvaltningsreformen har tredd i kraft og statsråden er sikker på at dette vil fungere veldig godt også i fremtiden.

- Selv om veiene er omkvalifisert, endrer vi ikke veiens funksjon selv om fylkene har overtatt ansvaret, sier Meltveit Kleppa.