Implenia Norge:

Viktig og utfordrende prosjekt for Implenia

Entreprisen UFP-08 Eidanger er del av prosjektet Vestfoldbanen parsell 12, Farriseidet–Porsgrunn, og omfatter dobbeltsporet jernbane i dagen og i tunnel.

I slutten av juli signerte Implenia Norge avtalen med Jernbaneverket Utbygging.

I slutten av juli signerte Implenia Norge avtalen med Jernbaneverket Utbygging.

Publisert Oppdatert

Kontrakten for Eidanger tunnel på Vestfoldbanen ble i slutten av juli signert med Jernbaneverket Utbygging.

Eidanger tunnel er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger som er en av fire grunnentrepriser på parsell 12 mellom Farriseidet og Porsgrunn. Prosjektet omfatter ca. tre km med grunnarbeider for dobbeltsporet jernbane, ca. 1,5 km jernbanetunnel med dobbeltspor i ett løp, og innredningsarbeider på hele tunnelen. I tillegg kommer ca. 0,8 km tverrslag/rømningstunnel, bygging av ca. 45 m "cut & cover" tunnel, samt portaler, tekniske bygg og en liten bro.

Et av de mest utfordrende aspektene ved dette prosjektet vil være "cut & cover" hvor tunnelen går gjennom en svak sone med liten overdekning, heter det i en pressemelding fra selskapet.

UFP-08 Eidanger er en del av den nye jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn som er planlagt med dobbeltspor og dimensjonert for en hastighet på opp mot 250 km/t. Den nye banen er ca. 22,7 km lang og nesten hele strekningen ligger i ny trasé uten planoverganger. Ca. 15 km av strekningen ligger i tunnel. Det skal også bygges ti bruer på strekningen som ikke vil ha noen stasjoner for av- og påstigning mellom Larvik og Porsgrunn. Reisetiden reduseres fra ca. 34 min i dagens situasjon til ca. 12 min etter denne utbyggingen.

Kontraktssummen for UFP-08 Eidanger er på NOK 624 mill. Arbeidet begynner i september 2013 og avsluttes i juni 2016.

Dette nye prosjektet er et betydningsfullt steg videre for Implenia Norge, ettersom prosjektet størrelse og kompleksitet er i tråd med Implenias ambisjon om å bli Skandinavias ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur.

Prosjektet omfatter ca. tre km med grunnarbeider for dobbeltsporet jernbane, ca. 1,5 km jernbanetunnel med dobbeltspor i ett løp, og innredningsarbeider på hele tunnelen.

Prosjektet omfatter ca. tre km med grunnarbeider for dobbeltsporet jernbane, ca. 1,5 km jernbanetunnel med dobbeltspor i ett løp, og innredningsarbeider på hele tunnelen.