Vil bruke mindre vegsalt

De viktigste tiltakene for å oppnå lavt saltforbruk er valg av strategi, krav til driftsopplegg hos entreprenørene, oppfølging av standardkrav og kompetanseheving. Det er hovedkonklusjonen i sluttrapporten fra forskningsprosjektet SaltSMART, som nå er lagt fram.

Nedgangen i saltmengdene forrige sesong må først og fremst tilskrives en halvering i Region vest

Nedgangen i saltmengdene forrige sesong må først og fremst tilskrives en halvering i Region vest Foto: Svein-Ove Arnesen

Publisert Oppdatert

- Vi har allerede tatt i bruk en del av tiltakene som SaltSMART anbefaler for å få ned bruken av salt, sier avdelingsdirektør Eirik Øvstedal i Veg- og transportavdelingen hos Statens vegvesen. - Det er tatt i bruk ny saltinstruks og vi har innført krav i nye driftskontrakter som vil gi en mer nyansert og kritisk saltbruk. Vi gjennomfører også nye og omfattende kurs om vinterdrift, som skal heve kompetansen hos entreprenørene. Kravene til oppfølging av entreprenørenes saltforbruk er skjerpet, sier Øvstedal.

Les også: Slik kan man redusere veisaltbruken

Ønsker et generelt lavt saltforbruk

Statens vegvesen mener at tiltak for å oppnå et lavt saltforbruk først og fremst er å finne i policyrettede tiltak, ikke i nye metoder. Med et generelt lavt saltforbruk vil en kunne unngå miljøskader på store deler av vegnettet. De anbefalte tiltakene i sluttrapporten blir nå vurdert av myndighetssiden i Statens vegvesen. Tiltakene kan ha ulike effekter og kostnader slik at forslagene må vurderes ut fra et mer helhetlig perspektiv.

Strenge krav til salting ved lave temperaturer

SaltSMART-prosjektet anbefaler blant annet at det innføres strenge krav til bruk av salt ved lave temperatur, da saltets effekt avtar vesentlig ved lave temperatur. Salting bør opphøre før snøvær som strekker seg over lengre perioder med lave temperaturer under - 6 gader. Da må det finnes ressurser til å drifte vegen som en god vinterveg.

Spesialutstyr på utvalgte strekninger

På strekninger der en ønsker å redusere saltforbruket vesentlig, mener prosjektet at det er viktig med spesialutstyr for å fjerne snø, is og slaps før salting.

- Vi har gjort forsøk med bruk av en ny type slapseplog med tre gummielementer som "slikker" vegoverflaten og som er skråstilt slik at slaps og snø brøytes ut mot vegkanten. Det er også gjennomført en vellykket uttesting med en spesialbygd kostemaskin. I disse forsøkene har vi oppnådd vesentlig bedre kjøreforhold enn på tilsvarende referansestrekninger, forteller prosjektleder Åge Sivertsen.