Vil bruke oljepengene på lønnsomme veier

Her er økonomen som taler økonomene i Finansdepartementet midt i mot: - Bruk oljepengene på infrastruktur og humankapital, sier Nils Terje Furunes.

Tidligere konsernøkonom i DnB Nor, Nils Terje Furunes, reiser land og strand rundt for å snakke om Statens pengebruk og fremtidige utfordringer.

Tidligere konsernøkonom i DnB Nor, Nils Terje Furunes, reiser land og strand rundt for å snakke om Statens pengebruk og fremtidige utfordringer.

Publisert Oppdatert

Tidligere konsernøkonom i DnB Nor, Nils Terje Furunes, reiser land og strand rundt for å snakke om Statens pengebruk og fremtidige utfordringer. Den utflyttede trønderen mener at det bør brukes mer penger på vei i Norge og mindre på usikre finansielle investeringer i utlandet. Et budskap som gikk rett hjem hos deltagerne på den 28. Stein i vei-konferansen på Lillehammer, mange av dem fra asfalt-, pukk- og grusbransjen.

- Siden 1998 har Statens Pensjonsfond Utland - eller Oljefondet - klart en avkastning på sine investeringer på 2,7 prosent årlig. Det er massevis av prosjekter her hjemme som har høyere avkastning enn det, sier Furunes og peker på at Norge har knapphet på arbeidskraft, verdens høyeste lønnskostnader for lite faglært arbeidskraft og stor tilgang på kapital.

- Både knappheten på arbeidskraft og kapitaltilgangen vil fortsette å øke. I en slik situasjon er det svært viktig å investere i infrastruktur og humankapital for å bidra til høy produktivitetsvekst og effektiv bruk av arbeidskraften.

Vi trenger ikke en næringspolitikk som bidrar til å holde unødig mye arbeidskraft i næringer som trenger ytterligere omstilling, konstaterer Furunes.

I fremtiden må Norge i økende grad leve av andre ting enn olje. - Bedre kommunikasjon øker arbeidsproduktiviteten. Samtidig ser vi en stadig sterkere sentralisering. Cappucino-generasjonen med høyere utdanning vil bo der tilbudene er best, nemlig i Oslo-området, sier den tidligere sjefsøkonomen.

Politisk uttelling

Med et oljefond som tilføres to milliarder kroner i uka, mener Furunes at Norge har handlingsrom nok til en storsatsing på vei som langt overgår dagens samferdselsbudsjetter. - Vi kan importere arbeidskraft, vi kan ta opp noen titusener med campingvogn og matpakke og sende dem tilbake.

Ingen snakket om press i økonomien da vi bygde ut Ormen Lange til 130 mrd. kroner. I dag er ikke inflasjon noe problem i Norge, slik det var på 1950-tallet, sier Furunes, som tror det er helt andre hensyn enn konkurransedyktighet og samfunnsnytte som teller når politikerne skal velge gode tiltak å sette penger på.

- Problemet er at norske politikere handler ut fra politisk uttelling. Og de får ikke noen politisk uttelling av å ønske flere veikryss i Oslo-området, sier Nils Terje Furunes.

Les mer om denne saken i neste utgave av AnleggsMagasinet (3-2011)