Vil fjerne C-sertifikatet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil ta fra bøndene adgangen til å sprenge på egen eiendom. Forslag til nye og strengere krav til sprengningssertifikater sendes nå ut på høring.

eksplosjon sprenge

eksplosjon sprenge

Publisert Oppdatert

Det er i første rekke hensyn til sikkerheten og lagring av sprengstoff som gjør at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  (DSB) vil fjerne C-sertifikatet. Samtidig mener DSB at det i dag finnes maskiner og andre tekniske løsninger som reduserer behovet for sprengning. Etter DSBs kjøreplan skal de nye forskriftene gjelde fra 1. juli 2009. C-sertifikatet vil så bli inndratt i løpet av året. Istedet for C-sertifikatet vil det komme et kompetansebevis. Alle innehavere av C-sertifikat vil få et slik bevis etter å ha avlagt en enkel prøve. Beviset vil da gi brukerne anledning til å ta i bruk såkalte steinsprengere, en kruttbasert tennordning som for eksempel ble brukt under restaureringen av Statsministerens bolig. Steinsprengere skal gi sikrere arbeidsforhold, og mindre sprut. Lagring av steinsprengere faller inn under ammunisjonsloven og er på den måten omfattet av et annet regelverk enn oppbevaring av eksplosiver. - Det er viktig at vi får til gode overgangsordninger, understreker næringspolitisk sjef Per Harald Agerup i Norges Bondelag. - Innføringen av de nye forskriftene kommer for fort, og det er heller ikke tvil om at vi trenger tid for å finne de gode alternativene til det nødvendige spreningsarbeidet mange enkeltbønder må gjennomføre i dag. At bønder skal bli avhengig av å kjøpe slike tjenester, vil føre til betydelige kostnader for mange bønder der også avstandene er med på å øke kostnadene, understreker Agerup.