Vil flytte matjord fra E18

- Vi skal sørge for at det fortsatt er like mye dyrket mark i Follo etter utbyggingen av ny E18, sier prosjektleder Bettina Sandvin. Derfor skal 350 dekar gjenvinnes i Ås og Ski i Akershus. Omtrent 50 fotballbaner.

Fra venstre planleggingsleder Elin B. Amundsen og prosjektleder Bettina Sandvin.

Fra venstre planleggingsleder Elin B. Amundsen og prosjektleder Bettina Sandvin.

Opprettet

For første gang vil Statens vegvesen garantere for at mengden dyrket mark skal bevares på et stort veiprosjekt.

- For å kunne greie dette vil vi flytte matjord fra den nye veitraseen, og bruke denne til å etablere nytt jordbruksland. Da får vi raskt førsteklasses forhold, sier Bettina Sandvin.

Dette er bestemt etter høringsrunden for kommunedelplanene på den 17 kilometer lange strekningen Akershus grense - Vinterbro.

Tar jordvern på alvor

Ved tradisjonell nydyrking tar det tid før jorda oppnår beste kvalitet, men Statens vegvesen vil skape gode vekstforhold så raskt som mulig. I tillegg til å flytte matjord skal det derfor tilsettes kompostert slam for å bedre jordstrukturen på nytt åkerland.

Statens vegvesen vil samarbeide med forskningsmiljøet ved Bioforsk for å sikre en best mulig gjennomføring av planene om å bevare dyrket mark i Follo.

Nøyaktig hvor mye ny jord som må opparbeides i Follo vil Statens vegvesen beregne i den kommende reguleringsplanfasen. Men utifra forslagene til kommunedelplaner anslås det 215 dekar i Ås og 135 dekar i Ski. Tilsammen 350 dekar.