Vil flytte matjord fra E18

- Vi skal sørge for at det fortsatt er like mye dyrket mark i Follo etter utbyggingen av ny E18, sier prosjektleder Bettina Sandvin. Derfor skal 350 dekar gjenvinnes i Ås og Ski i Akershus. Omtrent 50 fotballbaner.

Fra venstre planleggingsleder Elin B. Amundsen og prosjektleder Bettina Sandvin.

Fra venstre planleggingsleder Elin B. Amundsen og prosjektleder Bettina Sandvin. Foto: Foto: Georg Ståle Brødholt

Publisert Oppdatert

For første gang vil Statens vegvesen garantere for at mengden dyrket mark skal bevares på et stort veiprosjekt.

- For å kunne greie dette vil vi flytte matjord fra den nye veitraseen, og bruke denne til å etablere nytt jordbruksland. Da får vi raskt førsteklasses forhold, sier Bettina Sandvin.

Dette er bestemt etter høringsrunden for kommunedelplanene på den 17 kilometer lange strekningen Akershus grense - Vinterbro.

Tar jordvern på alvor

Ved tradisjonell nydyrking tar det tid før jorda oppnår beste kvalitet, men Statens vegvesen vil skape gode vekstforhold så raskt som mulig. I tillegg til å flytte matjord skal det derfor tilsettes kompostert slam for å bedre jordstrukturen på nytt åkerland.

Statens vegvesen vil samarbeide med forskningsmiljøet ved Bioforsk for å sikre en best mulig gjennomføring av planene om å bevare dyrket mark i Follo.

Nøyaktig hvor mye ny jord som må opparbeides i Follo vil Statens vegvesen beregne i den kommende reguleringsplanfasen. Men utifra forslagene til kommunedelplaner anslås det 215 dekar i Ås og 135 dekar i Ski. Tilsammen 350 dekar.