Vil gi Enger mer penger

Knut Arild Hareide (KrF) vil slippe jernbanedirektøren fri, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil gi Enger mer penger.

tog jernbane

tog jernbane

Publisert Oppdatert

Mens leder av Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomité, Knut Arild Hareide (KrF) vil frigjøre Elisabeth Enger og Jernbaneverket fra dagens budsjettregime, ønsker statsråden heller å bevilge mer penger innenfor dagens system.

Hareide og Meltveit Kleppa kommenterte RIF-rapporten fra scenen under Byggedagene, men det kom ingen lovnader om snarlige forbedringer.

Diskusjonen mellom de to tidligere regjeringskollegene (I Bondevik-regjeringen) handlet først og fremst om finansieringsformer. - Jernbaneverket sier de kunne ha spart 1,5 til 2 milliarder ved å bygge ut i helhet. Jeg synes vi skulle gi dem anledning til det, sa Hareide. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa vil heller gi jernbanedirektør Elisabeth Enger mer penger. - Vi har en NTP som vil gi 92 milliarder til jernbane over 10 år og der det største prosjektet er Oslo - Ski. - Vi vil fra Oslo - Ski så raskt som overhodet mulig, men vi ønsker ikke å forsere arbeidet så hurtig at vi glemmer den lokale planprosessen og faren for å oppleve en ny Gardermobane (problemene med Romerikstunnelen red. anm.).

Knut Arild Hareide ønsker et nytt forlik på samferdsel mellom regjering og opposisjon. Han vil revurdere NTP som etter Hareides mening allerede er gått ut på dato. - Vi har gjort erfaringer nå med OPS. Statens vegvesen er optimistiske. De har lært veldig mye av dette og er åpne for flere OPS-prosjekter, sa Hareide.