Vil ha bedre broer

Sammen med organisasjoner i skognæringen har Norsk Industri identifisert 10 broer med stort tømmervolum som er av dårlig standard og som hurtig kan forbedres.

Publisert Oppdatert

For å sette i gang prosjektene trengs økte bevilgninger på 300-500 millioner kroner i 2009. Regjeringen må i sin tiltakspakke øke bevilgningene slik at prosjektering av broene kan komme i gang så fort som mulig.

Brev til Samferdselsdepartementet

Fellesforbundet, Treindustrien, Norskog, Norsk Skogeierforbund, treforedlingsbedriftene og Norsk Industri har i et brev til Samferdselsdepartementet lagt fram en liste med broer som bør utbedres for å øke konkurranseevnen til skognæringen og bidra til økt sikkerhet på veinettet.

Ti broer som er et hinder for bedre utnyttelse av transportkapasiteten:

¿    Norsenga bro, Riksvei 20

¿    Vingrom/Vismunda, E-6

¿    Bjøra bro, Rv 17

¿    Nynes bro, Rv 74

¿    Gulsvik bro, Rv 7

¿    Åsta bro, Rv 3

¿    Nes bro, E-16

¿    Våle bro, E-6

¿    Hell bro, Rv 705

¿    Stornes bro, Rv 415

Alle broene har et betydelig transportvolum av tømmer hvert år, fra 65.000 kubikkmeter tømmer og høyere.  Norsenga bro har transport av et tømmervolum på hele 225.000 kubikkmeter.