Vil ha krisefond etter flom og ras

Flom og ras i forbindelse med den voldsomme snøsmeltingen i Nord-Norge midt i mai koster Statens vegvesen 50 mill. kroner ekstra. Nå vil Fremskrittspartiet etablere krisefond.

Den store snøsmeltingen i Nord-Norge førte til store skader på veinettet i 17. mai-helga. Her fra E6 i Leirbottvatn, der elva tok med seg både en bru, en rasteplass og deler av autovernet. ras

Den store snøsmeltingen i Nord-Norge førte til store skader på veinettet i 17. mai-helga. Her fra E6 i Leirbottvatn, der elva tok med seg både en bru, en rasteplass og deler av autovernet. ras

Publisert Oppdatert

Fremskrittspartiet mener at Norge bør få et krisefond som skal brukes til å bygge opp bruer, veier og jernbane etter flom og ras. Partiet vil unngå at nødvendig arbeid etter flom og ras ikke går ut over ordinære veibyggingsbudsjetter, skriver Nationen.

Anslag fra Statens vegvesen viser at skader forårsaket av flom og ras i Nord-Norge i forrige uke vil koste drøye 50 millioner kroner å utbedre.

Frp foreslår at Stortinget setter av 150 millioner kroner på revidert nasjonalbudsjett for å rydde opp etter naturskader. 100 millioner kroner skal gå til vei og 50 millioner kroner til jernbane i år, ifølge Frps forslag.

Partiet oppfordrer også regjeringen til å utrede et fast fond som skal dekke slike behov i framtiden, og i dette fondet skal det ligge enda mer penger.

- Statens vegvesen har stort sett disponert sine midler for året. Når det plutselig skjer noe som ødelegger vei eller jernbane, og Vegvesenet ikke har en pott utover rammene, risikerer vi at prosjekter som er i gang stopper opp. Det er en uholdbar situasjon som skaper mye konflikt lokalt, sier nestleder Bård Hoksrud (Frp) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Bildet: Den store snøsmeltingen i Nord-Norge førte til store skader på veinettet i 17. mai-helga. Her fra E6 i Leirbottvatn, der elva tok med seg både en bru, en rasteplass og deler av autovernet.