Vil øke lønnsomheten på vei- og jernbaneprosjekter

I dag har norske vei- og jernbaneinvesteringer dårlig samfunnsmessig lønnsomhet sammenlignet med våre nærmeste handelspartnere. Det vil Fremskrittspartiet endre på.

Publisert Oppdatert

Nå har stortingsrepresentant Arne Sortevik, sammen med partikollegene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen og Ingebjørg Godskesen, fremmet forslag i Stortinget om endringer i beregningsmetoden for samfunnsmessig nytte av investeringer i vei og jernbane. Får forslaget gjennomslag vil vei- og baneprosjektene fremstå som langt mer lønnsomme. Frp-representantene tror at det da vil gjøre det lettere for politikerne å bevilge penger til dem, tror Arne Sortevik (FrP).

- Vi mener det er et stort behov for forbedringer i dagens kost-nytte-kalkulasjoner, sier Sortevik til partiets eget nettsted.

Sortevik foreslår at beregnet levetid på investeringene økes fra 25 til 60 år, verdien av folks tid økes fra 60 til 200 kroner i timen, at forutsetningen om samfunnsøkonomisk tap begrunnet med tap av skatteinntekter ved finansiering av prosjektet fjernes, og at avkastningskravet reduseres fra 4,5 til 2,5 prosent.

- Dette vil vise at modernisering av vei og jernbane er mye mer lønnsomt enn hva finansdepartementet og vekslende regjeringen later som, sier Sortevik.

- Vi beregner en ny veis levetid og lønnsomhet over 25 år, mens tallene for Sverige, Danmark og Storbritannia er henholdsvis 40, 50 og 60 år, sier Sortevik.