Barnas byggeskole:

Vil så interesse

NCC sørger for store øyne og møkkete små fingre under barnas byggeskole.

På et besøk i NCCs laboratorium fikk barna ta på ting, noe som alltid er populært. Her er det bindemiddel som blir utforsket og det var viktig å ta vann på fingeren først.

På et besøk i NCCs laboratorium fikk barna ta på ting, noe som alltid er populært. Her er det bindemiddel som blir utforsket og det var viktig å ta vann på fingeren først.

Publisert Oppdatert
Jenny T. Becken, nærmest i bilde, gjorde en bra innsats under håndleggingen av varm asfalt.

Jenny T. Becken, nærmest i bilde, gjorde en bra innsats under håndleggingen av varm asfalt.

Nils Oscar Christensen var nøye da han førte hoppetussa frem og tilbake på det provisoriske sandunderlaget. Han synes det er moro og kanskje han vil bli ingeniør som hans far, fortalte han til AnleggsMagasinet.

Nils Oscar Christensen var nøye da han førte hoppetussa frem og tilbake på det provisoriske sandunderlaget. Han synes det er moro og kanskje han vil bli ingeniør som hans far, fortalte han til AnleggsMagasinet.

Barnas Byggeskole

Arrangeres i år for syvende gang med 130 deltakende barn i Oslo, Trondheim og Hamar.

NCC ønsker med dette å skape interesse hos barn og unge for bygg- og anleggsfag.

Byggeskolen skal også gi barna en morsom og utviklende sommeruke, i tillegg til å øke miljøbevisstheten.

På det syvende året har NCC arrangert det de kaller Barnas Byggeskole. Det foregikk fra den 6. til 10. august og blir som vanlig lagt mot slutten av sommerferien siden det er da foreldrene ofte sliter med å sysselsette barna.

Håpefulle

Ansamlingen av 50 unge håpefulle veiarbeidere bestod i år av 25 barn av NCC- ansatte og 25 barn fra Bryn skole. AnleggsMagasinet tok turen til NCC Roads på Lier dagen da barna kom på besøk for å lære veilegging.

Øke interessen

Prosjektlederen for tiltaket, Trude Wetaas i NCC, forklarer at arrangementet går tre steder i landet.

I tillegg til byggeskolen i Oslo, har de det samme prosjektet i Trondheim med 50 deltakende barn og i Hamar med 30 barn. I tillegg har NCC dette opplegget i Sverige på det niende året nå hvor det har vært en stor suksess til nå.

Ekte håndverk

- Vi ønsker å gi barna en god opplevelse ved å bruke hendene til ekte håndverkerarbeid, slik at de har fått kjennskap til byggfagene når utdannelsen skal velges. Vi vil rett og slett øke interessen rundt faget, og vi får tilbakemeldinger om at både jenter og gutter snekrer som aldri før i etterkant av byggeskolen, sier Wetaas.

Åpenbart behov

Behovet for folk til disse yrkene og behovet for ingeniører er åpenbart i bransjen. Siden NCCs egen barneskole nå har foregått i syv ar har Trude Wetaas og NCC lenge hatt ideen om å kartlegge om hvorvidt dette tiltaket har en effekt.

Særlig om det har en signifikant effekt i valg av utdanning i forhold til andre grupper som ikke har vært gjennom byggeskolene. Det er likevel svært utfordrende å skaffe slike data, siden det er snakk om barn og ungdom.

- Det hadde jo vært spennende å få vite om noen av disse dukker opp som lærlinger eller ingeniører senere, forklarer hun.

Nye naboer

Det at Bryn Skole er valgt ut som deltagere har i år en ekstra logisk bakgrunn. Det nye hovedkontoret til NCC, blir nemlig bygget som en av de nærmeste naboene til skolen.

Barna bygger i år gapahuker, sammen med kyndige håndverkere. Og selv om de er prefabrikkert og montert av proffer, blir de satt opp sammen med og av barna.

Oliver B. Amundsen sørget for at den varme håndlagde asfalten ble håndvalset skikkelig.

Oliver B. Amundsen sørget for at den varme håndlagde asfalten ble håndvalset skikkelig.