Vil se på traktorreglene

Ett møte mellom fagbladet ”Bedre Gardsdrift” og samferdselsministeren har gitt resultater. Nå vil Liv Signe Navarsete ta en gjennomgang av alt regelverk som gjelder traktor på vei.

Publisert Oppdatert

Norges største landbrukstidsskrift, Bedre Gardsdrift, har jobbet i mange år med regelverket rundt traktorbruk. Bladet mener at svært mange trafikkregler som i dag gjelder for traktor, egentlig ikke er ment for traktor. Regelverket har ofte stått uendret, mens landbruket og maskinene har gjennomgått enorme endringer, skriver redaksjonen i en pressemelding. - Vi ser også at reglene skaper unødige hindringer, og tidvis også fører til mer veikjøring, uten at noen har tenkt på konsekvensene det har for trafikksikkerheten om den aktuelle regelen skal praktiseres på landbruksmaskiner, skriver redaksjonen. Sist i januar hadde bladet møte med samferdselsministeren og landbruks- og matdepartementet. Resultatet fra møtet er at samferdselsminsiteren vil gjennomgå alle reglene Bedre Gardsdrift har pekt på, i tillegg til den mye omtalte "femkilometersregelen". Også landbruksinisteren ser behovet for en bred gjennomgang, og begge poengteret at regelverket må være slik at det er trygt og anvendelig.

Les mer om saken på www.gardsdrift.no