Vinterstandard på veier

Hvilken standard kan du forvente på veiene i ditt nærområde i vinter? Svaret finnes på nettsidene til Statens Vegvesen.

Nedgangen i saltmengdene forrige sesong må først og fremst tilskrives en halvering i Region vest

Nedgangen i saltmengdene forrige sesong må først og fremst tilskrives en halvering i Region vest Foto: Svein-Ove Arnesen

Publisert Oppdatert

Kong vinter har tatt et nytt jerngrep og preger kommunikasjonen i stort sett hele landet. Her finner du alt fra informasjon om brøyting av veger, krav til dekk, tips om kjøring på normalt vinterføre eller i kolonne og mye mer. Det viktigste tipset statens vegvesen gir er: kjør alltid etter forholdene på vegen.

Salting

På nettsidene gis det svar på brøyting, hva som er standard på bar vei, standard vintervei, gang- og sykkelvei og fortau. I tillegg fins det egen informasjon om salting og prosjektet SaltSMART på vegvesenets hjemmeside. Statens vegvesen har satt bort arbeidet med vintervedlikehold av riks og fylkesveiene til private entreprenører. Arbeidet blir utført I samsvar med kontraktfestet standarder. Den enkelte kommune har ansvar for kommunale veier. Når du vet mer om hvilke standarder som gjelder, vet du også hva du kan forvente på veier I ditt nærområde.

Det gis også tips om kjøreatferd, og du blir minnet på at om du kjører like fort på vinterføre som på sommerføre, kan bremselengden bli to til fire ganger lengre enn på tør asfalt.

Finn standarden der du skal kjøre her.

Se også viktige trafikkmeldinger her.