Volvo CE avsluttet 2010 sterkt

Volvos anleggsmaskindivisjon (Volvo CE) økte omsetningen med 51 prosent i 2010. Tap ble snudd til pent overskudd.

Adm. direktør i Volvo CE, Olof Persson

Adm. direktør i Volvo CE, Olof Persson

Publisert Oppdatert

Totalsalget beløp seg til 48,2 milliarder NOK (53,8 milliarder SEK) året sett under ett, sammenlignet med 31,95 milliarder NOK (35,66 milliarder SEK) I 2009. Driftsmarginen var på 6,180 milliarder SEK, opp fra et tap på over 4 milliarder SEK i 2009.

Fjoråret ga det høyeste antall solgte maskiner for Volvo CE på verdensbasis noensinne - 66.000. En økning på hele 77 prosent!

Driftsmarginen var på 12 prosent i 4. kvartal og det er den største driftsmarginen Volvo CE har hatt i ett kvartal - noensinne.

Nå skal det tas med i betraktningen at verdensmarkedet for anleggsmaskiner vokste med drøyt 40 prosent i 2010, men Volvo CE økte med enda mer enn det. Først og fremst skyldes det selskapets Kina-satsing. Markedsandeler er sikret gjennom kjøp av majoriteten av aksjene i kinesiske Lingong, som produserer og selger anleggsmaskiner under varemerket SDLG.

Til det svenske fagtidsskiftet Maskinentreprenören sier adm. direktør Olof Persson at en utfordring i 2011 blir å være aktive på Volvo CEs hjemmemarkeder, USA og Europa - som er på vei tilbake etter finanskrisen. Ifølge det svenske fagtidsskriftet er en av årsakene til Volvos satsing på Europa og Nordamerika at Asia nesten går av seg selv for tiden. Etterspørselen stiger raskt og først og fremst handler det om å kunne levere. Nøkkelen er SDLG-maskinene som kineserne kjenner og har råd til å kjøpe.

Ellers er det nå fokus på å få frem konkurransedyktige Steg 4-motorer, eller tekniske løsninger/hybrider som klarer miljøkravene som markedene i EU og USA krever for 2014-2015. Litt av dette regner Volvo CE med å kunne vise på Conexpo i Las Vegas i slutten av mars måned.

Ifølge Maskinentreprenören kan Persson være en aktuell kandidat til å ta over som konsernsjef i Volvo AB når Leif Johansson forlater selskapet. Det som eventuelt skulle tale imot at det blir Olof Persson er at Volvo CE blir stadig viktigere for Volvo AB med rundt 30 prosent av omsetningen og 20 prosent av overskuddet.

Bildet: Adm. direktør i Volvo CE, Olof Persson, kan glede seg over gode resultater i 2010. En god del skyldes den generelle veksten i verdens anleggsmaskinindustri, men Volvo CE gjorde det bedre enn markedssnittet.