Volvo CE kraftig ned i 1. kvartal

Nå kutter Volvo både på kapasitet og kostnader i takt med det kraftige fallet i etterspørselen etter nye anleggsmaskiner.

anlegg generell volvo ce

anlegg generell volvo ce

Publisert Oppdatert

Volvos anleggsmaskindivisjon, Volvo CE, fikk et tøft 1. kvartal med en nedgang i salget på 46 prosent. I Europa gikk salget ned med hele 64 prosent. Volvo CE er et av flere internasjonale selskap som kjemper om tredjeplassen blant verdens maskinprodusenter.

Salgstallene for Volvo sank med 46 prosent de tre første månedene av 2009 til 8.172 mill. SEK (15.115 mill. SEK i Q1 2008). Driftstapet beløp seg til 1.395 mill. SEK mot en driftsinntekt på 1.301 mill. SEK i same periode I 2008. Driftsmarginen var negativ (17,1 prosent) mot en positiv driftsmargin på 8,6 prosent i samme periode året før.

Tilbakegangen for Volvo CE kommer etter en sammenhengende vekstperiode de siste årene og er konsekvenser av den kraftige nedgangen i verdensmarkedet for anleggsmaskiner og en negativ valutapåvirkning.

I Europa gikk totalmarkedet ned med 64 prosent i 1. kvartal, mens Nord-Amerika gikk ned med 48 prosent. Kina var et enslig lyspunkt med en økning i etterspørselen på 9 prosent. Asia forøvrig gikk imidlertid ned med 52 prosent. Andre internasjonale markeder gikk ned med 64 prosent. Volvo har møtt nedgangen med storstilte produksjonskutt, noe som har hjulpet mye på kostnadsbildet. Men dette har også betydd varsler om oppsigelser til 4300 ansatte siden sist september.

De mange redningspakkene som er blitt presentert av flere regjeringer har hittil ikke gitt noen merkbare forbedringer for industrien, og verdien av ordrebøkene var 31. mars hele 73 prosent lavere enn på samme dato året før (inkluderte ikke Lingong og den nykjøpte veidivisjonen).

Totalmarkedet for 2009 er ventet å forbli svært svakt. Etterspørselen i Europa ventes å ligge 50 prosent lavere enn fjoråret, mens Nord-Amerika er ventet å synke mellom 20 og 25 prosent. Etterspørselen i resten av verden er ventet å synke opp til 40 prosent.

- De kraftige økonomiske stimuleringstiltakene, kombinert med rentekutt fra sentralbanker verden over vill på slutten av 2009 og i enda sterkere grad i 2010 bidra til å øke etterspørselen etter våre produkter, sier Olof Persson, toppsjef i Volvo Construction Equipment.

- Så langt har vi sett kinesiske tiltak øke etterspørselen på slutten av første kvartal. Selv om dette er positive tegn er det for tidlig å snakke om en bærekraftig forbedring.